Internetowy Teatr TVP

     17 października nasi najmłodsi w
ramach projektu Internetowy Teatr TVP obejrzeli widowisko pt. ,,Księga dżungli”
Teatru Arlekin w Łodzi. Była to opowieść o chłopcu wychowanym przez wilki, ale
przede wszystkim opowieść o przyjaźni, dojrzewaniu, mądrości, wyborach i
szacunku dla odwiecznych praw natury.
 

     W przedstawieniu wziął udział cały zespół teatru, a na jego
potrzeby skonstruowane zostały unikalne – rzeźbione, bardzo skomplikowane,
nigdy przedtem nie stosowane w takiej postaci lalki, jak również specjalne
obrotowe sceny.

     Po spektaklu uczniowie dyskutowali na lekcjach na tematy
poruszane w opowieści, komentowali, postępowania bohatera, oceniali.

Już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenie
teatralne!