Niezwykła lekcja historii

14 kwietnia 2014r. uczniowie klasy IV uczestniczyli w lekcji historii z udziałem Pani Sekretarz Gminy Konopiska Barbary Ankowskiej-Lis.        Aktualnie realizowane na lekcjach historii w klasie IV tematy obejmują elementy edukacji obywatelskiej z zakresu samorządności, w związku z czym, aby przybliżyć uczniom zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządności lokalnej poprosiliśmy Panią Sekretarz, aby opowiedziała uczniom o Gminie Konopiska, o pracy Rady Gminy Konopiska, wyjaśniła wybrane pojęcia tj. sołectwo, rada sołecka, uchwała…itp. 

  Lekcja zdaniem uczniów była bardzo interesująca. Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w niej zadając Pani Sekretarz nieskończoną liczbę pytań. 

     Dziękujemy za wizytę w naszej szkole!