Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

„Grajmy Panu na harfie. Grajmy Panu na
cytrze.

            Chwalmy
śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne.”

             
                     
                     
                     
    /Agnieszka Osiecka/

 

Czas Bożego Narodzenia jest wyjątkowy i
większość z nas pragnie, aby trwał jak najdłużej. Przedłużeniem tego okresu
jest śpiewanie kolęd i pastorałek. 

22
stycznia 2015r
.- już po raz jedenasty – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.
Jana Kochanowskiego w Aleksandrii odbył się
 Gminny przegląd Kolęd
i Pastorałek
.

 
   Głównymi celami przeglądu jest popularyzacja kolęd, pastorałek oraz
pieśni związanych z Bożym Narodzeniem oraz wyławianie najzdolniejszych
uczniów i umożliwienie im prezentacji swoich walorów głosowych. 

   Miło nam poinformować, że nasi przedszkolacy i uczniowie w tym konkursie zdobyli znaczące miejsca:

Zuzanna Wierzchowska – II miejsce – grupa przedszkolna
Nadia Bednarek – I miejsce – klasy I – III

    Nagrody sponsorowane przez Wójta Gminy Konopiska pana Jerzego Żurka wręczyła pani zastępca wójta Zofia Kuśmierska.