110 lat szkoły w Rększowicach

Szanowni Państwo,

 to już 110 lat…

W  1912r. założona została szkoła w Rększowicach – niezwykłe miejsce, piękna historia, dokonania wielu pokoleń, mnóstwo wspomnień.

Zapraszamy  absolwentów, nauczycieli, pracowników, mieszkańców Rększowic i wszystkich przyjaciół szkoły w Rększowicach do zwiedzania jubileuszowej wystawy.

Zgromadzone pamiątkowe zbiory można zobaczyć codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00.

Serdecznie zapraszam

Edyta Pawlak

DYŻURY PRZEDSZKOLI W GMINIE KONOPISKA PODCZAS WAKACJI W 2022 ROKU

Informujemy, że zajęcia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Konopiska trwają do 30 czerwca 2022 roku.  

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 wyznaczamy przedszkola dyżurujące. Prosimy rodziców o zapisywanie dzieci na dyżury wakacyjne do wszystkich placówek   w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza na co dzień.

Zapisy w terminie od 9 do 31 maja 2022

Harmonogram dyżurów wakacyjnych poszczególnych przedszkoli

Rekrutacja 2022

Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 na terenie Gminy Konopiska.

Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022-2023

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2022/2023

Pomoc Ukrainie

Czytaj więcej o: Pomoc Ukrainie

Mieszkańcy Gminy Konopiska,

w obliczu wojny Ukraina potrzebuje pomocy. Dlatego też, solidaryzując się z narodem Ukraińskim,  zgodnie z wytycznymi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie zwracam się do Was z apelem o materialną pomoc w zbiórce darów na rzecz naszych sąsiadów. Czytaj więcej „Pomoc Ukrainie”

Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Więcej na stronie Kuratorium Oświaty – link

 

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Czytaj więcej „Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym”

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Czytaj więcej „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.”